Участница:Dana/Sandbox

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Грамматика хантыйского языка

Казымский диалект. Внимание, хантыйский текст записан в старой орфографии.

Фонетика

Согласные

Khanty consonants
  Bilabial Alveolar Postalveolar Palatal Velar Uvular
plain palatalized
Nasal m n     ɲ ŋ  
Plosive p t     c k  
Fricative   s (z)   ʃ (ʒ) ɕ   χ (ʁ)
Trill   r          
Lateral fricative   ɬ (ɮ) ɬʲ        
Approximant         j w  
Lateral approximant   l     ʎ    


Местоимения

Личные

Лицо ед.ч. дв.ч. мн.ч.
1-е ма мин муӈ
2-е нӓӈ нын нын
3-е лʼув лʼын лʼыв


Числительные

1 ит, ий 60 хәтъяӈ
2 кат, катн 70 лʼапытъяӈ
3 хәлʼөм 80 нивылʼсот
4 нялʼ 90 ярсот
5 вет 100 сот
6 хәт 200 кӓтсот
7 лʼапыт 300 хәлʼөмсот
8 нивылʼ 400 нялʼсот
9 яръяӈ 500 ветсот
10 яӈ 600 хәтсот
20 хәс 700 лʼапытсот
30 хәлʼөмъяӈ 800 нивылʼъяӈсот
40 нялʼъяӈ 900 яръяӈсот
50 ветъяӈ 1,000 сёрс
Çizelge

Kıpçak dilleri

  Qazaq Noğay Qqalp. Qumuq Qmalq. Qırım Qrmçax Tatar Başqort
Gen -nıñ/-niñ,
-tıñ/-tiñ,
-dıñ/-diñ
-nıñ/-niñ,
-tıñ/-tiñ,
-dıñ/-diñ
-nıñ/-niñ,
-tıñ/-tiñ,
-dıñ/-diñ
-nı/-ni/-nu/-nü -nı/-ni/-nu/-nü -nıñ/-niñ -nıñ -nıñ/-neñ -nıñ/-neñ/-noñ/-nöñ,
-dıñ/-deñ/-doñ/-döñ,
-źıñ/-źeñ/-źoñ/-źöñ,
-tıñ/-teñ/-toñ/-töñ
Acc -nı/-ni,
-tı/-ti,
-dı/-di
-nı/-ni,
-tı/-ti,
-dı/-di
-nı/-ni,
-tı/-ti,
-dı/-di
-nı/-ni/-nu/-nü -nı/-ni/-nu/-nü -nı/-ni -nı -nı/-ne -nı/-ne/-no/-nö,
-dı/-de/-do/-dö,
-źı/-źe/-źo/-źö,
-tı/-te/-to/-tö
Dat -ğa/-ge,
-qa/-ke
-ğa/-ge,
-qa/-ke
-ğa/-ge,
-qa/-ke
-ğa/-ge,
-qa/-ke
-ğa/-ge,
-xa/-ke
-ğa/-ge,
-qa/-ke
-ğa/-ge,
-qa/-ke
-ğa/-gä,
-qa/-kä
-ğa/-gä,
-qa/-kä
Loc -da/-de,
-ta/-te
-da/-de,
-ta/-te
-da/-de,
-ta/-te
-da/-de,
-ta/-te
-da/-de,
-ta/-te
-da/-de,
-ta/-te
-da/-de,
-ta/-te
-da/-dä,
-ta/-tä
-da/-dä,
-ta/-tä,
-la/-lä,
-źa/-źä
Abl -dan/-den,
-tan/-ten,
-nan/-nen
-dan/-den,
-tan/-ten,
-nan/-nen
-dan/-den,
-tan/-ten,
-nan/-nen
-dan/-den,
-tan/-ten
-dan/-den,
-tan/-ten
-dan/-den,
-tan/-ten
-dan/-den,
-tan/-ten
-dan/-dän,
-tan/-tän,
-nan/-nän
-dan/-dän,
-tan/-tän,
-nan/-nän,
-źan/-źän

Oğuz dilleri

  Gagauz Türkçe Azəri Türkmen Xorasan
Gen -(n)ın/-(n)in/-(n)un/-(n)ün -(n)ın/-(n)in/-(n)un/-(n)ün -(n)ın/-(n)in/-(n)un/-(n)ün -(n)yň/-(n)iň/-(n)uň/-(n)üň -(n)ın/-(n)in ~ -(n)ıñ/-(n)iñ
Acc -(y)ı/-(y)i/-(y)u/-(y)ü -(y)ı/-(y)i/-(y)u/-(y)ü -(n)ı/-(n)i/-(n)u/-(n)ü -(n)y/-(n)i -(n)ı/-(n)i
Dat -(y)a/-(y)ä -(y)a/-(y)e -(y)a/-(y)ə -a/-ä -(y)a/-(y)ä
Loc -da/-dä,
-ta/-tä
-da/-de,
-ta/-te
-da/-də,
-ta/-tə
-da/-de -da/-dä
Abl -dan/-dän,
-tan/-tän
-dan/-den,
-tan/-ten
-dan/-dən,
-tan/-tən
-dan/-den -dan/-dän