Проект:Граматыка кітайскай мовы

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
中文语法

русс.

Граматыка кітайскай мовы

 1. Агульная структура кітайскага сказа
 2. 11 тыпаў пытанняў у кітайскай мове
 3. Выкарыстанне 是, 在, 有 і и пэўнасць назоўнікаў
 4. Функцыя 的, азначальныя і іменныя даданыя сказы
 5. Месцазнаходжанне
 6. Прыназоўнікавыя канструкцыі
 7. Пабуджальныя сказы і выкарыстанне 别
 8. Працягнуты і працяглы аспекты
 9. Выкарыстанне 了 (перфектная і мадальная часціца)
 10. Выкарыстанне 过 (вопыт)
 11. Мадальныя дзеясловы
 12. Мадальны дапаўняльны член і дапаўненне ступені
 13. Дапаўненне працягласці
 14. Дапаўненне колькасці
 15. Дапаўненне напрамку
 16. Дапаўненне выніку
 17. Дапаўненне магчымасці
 18. Акалічнасць спосабу дзеяння з 地
 19. Канструкцыя 是……的
 20. Бессуб'ектныя сказы і сказы існавання
 21. Сказы з 把
 22. Залежны стан
 23. Параўнальныя канструкцыі (1)
 24. Параўнальныя канструкцыі (2)
 25. Лічыльныя словы
 26. Падваенне дзеясловаў і прыметнікаў
 27. Выкарыстанне 以前, 以后 і 时候
 28. Мадальныя часціцы
 29. Двайныя злучнікі
 30. Выкарыстанне злучнікаў у кантэксце
 31. Выкарыстанне 才 і 就
 32. Выкарыстанне злучнікаў у скарочаных сказах
 33. Пытальныя займеннікі
 34. Рытарычныя пытанні
 1. Практыкаванні
 2. Практыкаванні
 3. Практыкаванні
 4. Практыкаванні
 5. Практыкаванні
 6. Практыкаванні
 7. Практыкаванні
 8. Практыкаванні
 9. Практыкаванні
 10. Практыкаванні
 11. Практыкаванні
 12. Практыкаванні
 13. Практыкаванні
 14. Практыкаванні
 15. Практыкаванні
 16. Практыкаванні
 17. Практыкаванні
 18. Практыкаванні
 19. Практыкаванні
 20. Практыкаванні
 21. Практыкаванні
 22. Практыкаванні
 23. Практыкаванні
 24. Практыкаванні
 25. Практыкаванні
 26. Практыкаванні
 27. Практыкаванні
 28. Практыкаванні
 29. Практыкаванні
 30. Практыкаванні
 31. Практыкаванні
 32. Практыкаванні
 33. Практыкаванні
 34. Практыкаванні

Juuurgen