Арабська мова/Переклад уроків/Урок 4

Материал из LingvoWiki

Перейти к: навигация, поиск

<< ДО УРОКУ 3 | ДО ЗМІСТУ | ДО УРОКУ 5 >>

MADRASA (переклад здійснено з сайту Мадраса)

УРОК 4

Содержание

РОЗМОВИ

Розмова 1

1 Тâрік: матà тастайкіз? / коли прокидаєшся? 2 Тâхір: астайкіз кабла л-фаджр / прокидаюсь перед світанком 3 Tâрік: мâдзâ таф‘ал ‘індамâ тастайкіз? / що робиш коли прокидаєшся? 4 Тâхір: агтасіл зумма атанâвал ал-фатŷр / вмиваюсь і одразу беру сніданок 5 Тâрік: мâдзâ таф‘ал ба‘да л-фатŷр? / що робиш після сніданку? 6 Тâхір: акра л-джарîда / читаю часопис 7 Тâрік: матà тадзхаб ілà л-‘амал? / коли ідеш на роботу?

8 Тâхір: адзхаб с-сâ‘а с-сâбі‘а / іду в сім годин

9 Тâрік: хал тадзхаб біс-саййâра? / чи їдеш машиною? 10 Тâхір: лâ, адзхаб біл-хâфіла/ ні, їду автобусом 1 طارق: مـتـى تـسـتـيـقـظ؟ 2 طاهـر: أسـتـيـقـظ قـبـل الفـجـر 3 طارق: مـاذا تـفـعـل عـنـدمـا تـسـتـيـقـظ؟ 4 طاهـر: أغـتـسـل ثـم أتـنـاول الفـطـور 5 طارق: مـاذا تـفـعـل بـعـد الفـطـور؟ 6 طاهـر: أقـرأ الجـريـدة 7 طارق: مـتـى تـذهـب إلى العـمـل؟ 8 طاهـر: أذهـب السـاعـة السـابـعـة 9 طـرق: هـل تـذهـب بـالسـيـارة؟ 10 طاهـر: لا، أذهـب بـالحـافـلـة


Розмова 2

1 ал-умм (мати): хадзâ йавм ‘утла / це день відпочинку 2 ал-аб (батько): лâ, ал-йавм йавм ‘амал; мâдзâ сатаф‘ал йâ Тâхâ? / ні, сьогодні день роботи; що робитимеш о Тâхâ? 3 Тâхâ: саакнус гурфа(т) ал-джулŷс / местиму кімнату сидіння (прихожу) 4 ал-умм: ва мâдзâ сатаф‘алîн йâ Фâтіма? / і що робитимеш, о Фатіма? 5 Фâтіма: саакнус гурфа(т) ан-навм / местиму кімнату сну (спальню) 6 ал-умм: ва мâдзâ сатаф‘ал анта йâ Ахмад? / і що робитимеш, о Ахмад? 7 Ахмад: саагсіл ал-малâбіс / пратиму одяг 8 ал-умм: ва мâдзâ сатаф‘алîн анті йâ Латîфа? / і що робитимеш ти, о Латîфа? 9 Латîфа: анâ саагсіл ал-атбâк / я митиму посуд (тарілки) 10 ал-джадда (баба): анâ сааквî л-малâбіс / я прасуватиму одяг 11 ал-джадд (дід): ва анâ саакра л-джарîда / а я читатиму часопис 1 ألأمّ: هـذا يـوم عـطـلـة 2 الأب: لا، الـيـوم يـوم عــمـل. مـاذا سـتـفـعـل، يـا طـه؟ 3 طـه: سـأكـنـس غـرفـة الجـلـوس 4 الأم: ومـاذا سـتـفـعـلـيـن، يـا فـاطـمـة؟ 5 فـاطـمـة: سـأكـنـس غـرفـة النـوم 6 الأم: ومـاذا سـتـفـعـل أنـت، يـا أحـمـد؟ 7 أحـمـد: سـأغـسـل المـلابـس 8 الأم: وماذا سـتـفـعـليـن أنـت، يـا لـطيـفـة؟ 9 لـطـيـفـة: أنـا سـأغـسـل الأطـبـاق 10 الجـدّة: أنـا سـأكـوي المـلابـس 11 الجـدّ: وأنـا سـأقـرأ الجـريـدة


Розмова 3

1 ‘Âділ: матâ тастайкiз йавм ал-‘утла? / коли прокидаєшся у день відпочинку? (відноситься до п'ятниці, вихідного дня в більшості мусульманських країн) 2 Файсал: астайкіз мубаккіран, ва матà тастайкіз анта? / прокидаюся рано; а коли прокидаєшся ти? 3 ‘Âділ: астайкіз мутаáххіран / прокидаюся пізно 4 Файсал: мâдзâ таф‘ал фî с-сабâх? / що робиш вранці? 5 ‘Âділ: ушâхід ат-тілфâч; ва мâдзâ таф‘ал анта? / дивлюсь телевізор; а що робиш ти? 6 Файсал: акра сахîфа(тан), ав кітâб(ан) / читаю листок (тобто газету) або письмо (тобто книгу) 7 ‘Âділ: ва мâдзâ таф‘ал фî з-зухр? / а що робиш опівдні? 8 Файсал: усаллî л-джуму‘а фî л-масджід ал-кабîр; мâдзâ таф‘ал анта? / молюся джуму'а (одна з щоденних молитв) у мечеті великій; що робиш ти? 9 ‘Âділ: анâ усаллî фî л-масджід ал-кабîр айдан / я молюся у мечеті великій також 1 عـادل: مـتـى تـسـتـيـقـظ يـوم العـطـلة؟ 2 فـيـصـل: أسـتـيـقـظ مـبـكـّرًا. ومـتـى

تـسـتـيـقـظ أنـت؟

3 عـادل: أسـتـيـقـظ مـتـأخـّرًا 4 فـيـصـل: مـاذا تـفـعـل في الصـباح؟ 5 عـادل: أشـاهـد التـلـفـاز، ومـاذا تـفـعـل أنـت؟ 6 فـيـصـل: أقـرأ صـحـيـفـة، أو كـتـابــًا 7 عـادل: مـاذا تـفـعـل في الظـهـر؟ 8 فـيـصـل: أصـلـّي الجـمـعـة في المـسـجـد الكـبـيـر. مـاذا تـفـعـل أنـت؟ 9 عـادل: أنـا أصـلـّي في المـسـجـد الكـبـيـر أيـضـًا


СЛОВНИК

відпочинок عـطـلـة вчора أمـس світанок فـجـر рано مـبـكـّرًا ранок غـدًا ранок صـبـاح пізно مـتـأخـّرًا година, годинник سـاعـة полудень ظـهـر телевізор تـلـفـاز часопис جـريـدة вечір عـصـر сьогодні. зараз الآن листок(газета) صـحـيـفـة пізній вечір مـسـاء також أيـضـًا автобус حـافـلـة ніч لـيـل коли? مـتـى؟ таріль (блюдо) طـبـق ця ніч هـذه اللـيـلة коли عـنـدمـا тарілки (посуд) أطـبـاق день يـوم робота عـمـل одяг مـلابـس сьогодні. зараз اليـوم

- Запам'ятай вимову слів словника: фаджр, сабâх, зухр, ‘аср, масâ, лайл, хадзіхі л-лайла, йавм, ал-йавм, амс, гадан, сâ‘а, джарîда, сахîфа, хâфіла, табак, атбâк, малâбіс, ‘утла, мубáккіран, мутаáххіран, тілфâч, ал-âан, áйдан, матà?, ‘індамâ, ‘амал - перепиши слова словника, додаючи визначник до тих, які можуть його мати. - слово сабâх позначає перші години ранку; завтра, у значенні дня, який іде після сьогоднішнього, зветься гáдан. Ніч, в цілому, це лайл; одна певна ніч це лайла. - години називаються за допомогою порядкових числівників, за винятком першої яка є ас-сâ‘а ал-вâхіда; для іншого, аз-зâніа, аз-зâліза, ар-рâбі‘а, ал-хâmisa, ас-сâдіса, ас-сâбі‘а, аз-зâміна, ат-тâсі‘а, ал-‘âшіра, ал-хâдіа ‘ашра, аз-зâніа ‘ашра. Взагалі. спереду ставиться слово ас-сâ‘а, година: година друга, година третя і т.д. 1- Поглянь: йа-ф‘ал, робити انـا أفـعَـل роблю аф‘ал анâ انـتَ تـَفـعَـل робиш таф‘ал анта أنـتِ تـفـعَـليـن робиш таф‘алîн анті هـو يَـفـعـَل робить йаф‘ал він هـي تـَفـعَـل робить таф‘ал вона

Провідмінюй наступні дієслова: يَـسـتـَيـقِـظ йа-стайкіз, прокидатися يَـنـام йа-нâм, спати, лягати спати يَـغـسِـل йа-гсіл, мити يَـغـتـَسِـل йа-гтасіл, митися يَـتـَنـاوَل йа-танâвал, брати يَـقـرأ йа-кра, читати يَـذهَـبйа-дзхаб, іти يَـكـنـُس йа-кнус, підмітати يَـكـوي йа-квî, прасувати

مـاذا تـفـعـل؟ - أنـا أقـرأ \ مـاذا تـقـرأ؟ - أنـا أقـرأ الكـتـابَ \ مـاذا تـفـعـل؟ - أنـا أغـسـل \ مـاذا تـغـسـل؟ - أنـا أغـسـل المـلابـسَ \ مـاذا تـفـعـل؟ - أنـا أكـنـس \ مـاذا تـكـنـس؟ - انـا أكـنـس الغـرفـة َ \ مـاذا تـفـعـل؟ - أنـا أكـوي \ مـاذا تـكـوي؟ - أنـا أكـوي المـلابـسَ

Запам'ятай: пряме доповнення повинно іти у знахідному відмінку (закінчення –ан якщо нема визначника, закінчення –а якщо він є, подібно вищенаведеним виразам). Запам'ятай: до дієслова можуть додаватись закінчення, щоб пов'язати його з наступним словом. Проглянь їх з допомогою минулого уроку і провідмінюй вищенаведені дієслова з їх допомогою (за винятком йа-квî, яке їх не допускає). В розмовній арабській майже не вживається мâдзâ для що?; переважає форма аш (або ашну). Подібно, замість йаф‘ал, робити, більше вживається йа‘мал, працювати, робити.

2- Поглянь: йу-шâхід, бачити, споглядати, бути присутнім انـا أشـاهِـد бачу ушâхід анâ انـتَ تـُشـاهِـد бачиш тушâхід анта أنـتِ تـُشـاهِـديـنَ бачиш тушâхідîн анті هـو يـُشـاهِـد бачить йушâхід хува هـي تـُشـاهِـد бачить тушâхід хійа

Провідмінюй дієслова йу-рîд (хотіти) يُـريـد і йу-саллî (молитися) يُـصَـلــّي . Додай до нього закінчення, які поєднують дієслова з наступним словом (за винятком yu-sallî, яке їх не допускає).

3- Переклади:

أنـا أســتـيـقـظ مـبـكـّرًا في الصـبـاح وأذهــب إلى الحـمّـام وأغــتـسـل. أتــنـاول الفـطـور مــتـأخّـرًا في غـرفـة الطـعـام وأقـرأ الصـحـيـفـة في غـرفـة الجـلـوس. بَـعـْـدَ ذلِـكَ (después de eso) أكـنـس الغـرفـة وأغـسـل وأكـوي المـلابـس، وبـعـد ذلـك وأذهـب إلى السـوق. في المـسـاء أشـاهـد الـتـلـفـاز (التـلـفـيـزيـون) أو أذهـب إلى السـيـنـمـا، وبـعـد ذلـك أنـام.

Повторіть попередній текст, починаючи його займенниками анта, анті, хува, хійа.

4- Поглянь: مَـتـى؟ матà?, коли? في الصـبـاح фî с-сабâх, вранці في الظـُّـهـر фî з-зухр, ополудні في المـسـاء фî л-масâ, ввечері

أنـت َ، مـتـى تـسـتـيـقـظ؟ - أسـتـيـقـظ في الصـباح أنـتِ، .................................................... هـو، ..................................................... هـي، .................................................... أنـتَ، مـتـى تـغـتـسـل؟ - أغـتـسـل في الظـهـر انـتِ، ................................................... هـو، .................................................... هـي، ................................................... أنـتَ، مـتـى تـذهـب إلى السـوق؟ - أذهـب إلى السـوق في الظـهـر أنـتِ، ........................................................................ هـو، ......................................................................... هـي، ......................................................................... أنـتَ، مـتـى تـشـاهـد التـلـفيـزيـون؟ - أشـاهـد التـلـفـيـزيـون في المـسـاء أنـتِ، ............................................................................... هـو، ................................................................................ هـي، ...............................................................................

Коли?, в розмовній арабській Магрибу вимовляється фукаш?

5- Запам'ятай:

١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ أرْبَعةَ عَـشَـرَ ثلاثةَ عَـشَـرَ إثـنا عَـشَـرَ أحَـدَ عَـشَـرَ عَـشْـرة áрба‘ата ‘ашар залâзата ‘ашар ізнâ ‘ашар ахада ‘ашар ‘ашра чотирнадцять тринадцять дванадцять одинадцять десять

١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ تِسْعةَ عَـشَـرَ ثمانيةَ عَـشَـرَ سَـبْعةَ عَـشَـرَ سِـتـّة عَـشَـرَ خَمْسةَ عَـشَـرَ тіс‘ата ‘ашар замâніата ‘ашар саб‘а ‘ашар сіттата ‘ашар хамсата ‘ашар дев'ятнадцять вісімнадцять сімнадцять шістнадцять п'ятнадцять

Вивчи: - Зауваж, що десять, ‘ашра (закінчується на тâ марбŷта), перетворюється на ‘ашар (закінчується на коротке а) при утворенні чисел від одинадцяти до дев'ятнадцяти. - Тобі буде корисно відразу взнати вимову чисел в розмовній арабській, які вживаються без ускладнень, які є в арабській культу: вахід, ітнîн (джŷдж, в Магрибі), тлата, арба‘а, хамса, сітта, саб‘а, тманіа, тіс‘а, ‘ашра, хдаш, тнаш, тлеташ, арб‘аташ, хамсташ, сітташ, саб‘аташ, тманташ, тіс‘аташ. - Після чисел від одинадцяти і далі ставиться обчислювана річ, в однині (у знахідному відмінку): ثـلاثـة عـشـر كـتـابــًا залâзата ‘ашар кітâб(ан), три книжки - Згадай те, що ми говорили у попередньому уроці щодо питального слова кам, яке означає скільки?: після нього ставиться слово в однині і в знахідному відмінку: кам кітâб(ан) ‘індак? скільки книг у тебе? У відповідях вживається множина, коли йдеться про кількість від трьох до десяти (‘індî сітта кутуб, у мене шість книг), але вживається в однині, в знахідному відмінку коли більше ніж десять (‘індî сіттата ‘ашар кітâб(ан), у мене шістнадцять книг). - В Магрибі, замість кам? говорять шхâл.

6- Поглянь:

أنـا أدرُس  анâ адрус, я учусь أنـا سَــــأدرُس анâ са-адрус, я вчитимуся 

أنـتَ تـَدرُس анта тадрус, ти учишся أنـتَ سَــتـَدرُس анта са-тадрус, ти вчитимешся أنـتِ تـَدرُسـين анті тадрусîн, ти учишся أنـتِ سَــتـَدرُسـين анті са-тадрусîн, ти вчитимешся هـو يَـدرُس хува йадрус, він учиться هـو سَـــيَـدرُس хува са-йадрус, він вчитиметься هـي تـَدرُس хійа тадрус, вона учиться هـي سَـــتـَدرُس хійа са-тадрус, вона вчитиметься Майбутнє утворюється додаванням сa- до теперішнього. Перекладається двома способами: са-адрус, вчитимуся, або хочу вчитися; са-тадрус, вчитимешся, чи хочеш вчитися, і т.п. Переклади: Що робитимеш? Вчитимуся. Що робитиме він? Він читатиме. Що робитимеш (ж.р.) завтра? Завтра піду в школу. Коли ітимеш в місто? Ітиму завтра вранці. Коли дивитимешся телевізор? Дивитимуся телевізор ополудні. Коли буде читати книгу? Читатиме книгу цього вечора. Що робитимеш? Пратиму мою одежу. Коли купатимешся? Купатимусь ополудні. Він ляже спати сьогодні ввечері і прокинеться завтра вранці.

7- Заверши: هـذا يَـوم .............. أمْ يـوم عـمـل؟ ......... تـسـتـيـقـظ؟ - أنـا أسـتـيـقـظ ........ الصـبـاح .......... تـفـعـلـيـن؟ - أنـا ............... المـلابـس والأطـبـاق مـاذا ســ.............. غـَـدًا؟ - هـو ســـيـدرس العـربـيـة إلى ........... تـذهـب؟ - هـي تـذهـب ....... البـيـت ................... إثـنا عـشـر ................... أربـعة عـشـر .................. سـتـة عـشـر ..................... ثـمانـيـة عـشـر .......................

8- Читай і перекладай: 1 مـاذا تـفـعـل؟ - أقـرأ القـُرْآن؛ مـاذا تـفـعـليـن؟ - أكـنـس الغـرفـة؛ مـاذا تـشـاهـد؟ - أشـاهـد التـلـفـاز؛ مـاذا تـقـرَئـيـن؟ - أقـرأ الصـحـيـفة؛ مـاذا تـفـعـل؟ - أغـسـل المـلابـس 2 مـاذا سـتـفـعـل؟ ؛ سـأقـرأ كِـتـابــًا؛ مـاذا سـتـفـعـليـن؟ - سـأكـنـس غـرفة النـوم؛ مـاذا سـتـشـاهـد؟ - سـأشـاهـد التـلـفـيـزيـون؛ مـاذا سـتـقـرأ؟ - سـأقـرأ الصـحـيـفة؛ مـاذا سـتـقـرئـيـن؟ - سـأقـرأ القـرآن 3 مـاذا تـُريـد أن تـفـعـل؟ - أريـد أن أقـرأ؛ مـاذا يُـريـد أن يـفـعـل؟ - هـو يـريـد أن يـقـرأ الكِـتـاب؛ مـاذا تـريـد أن تـكـنـس؟ - أريـد أن أكـنـس الغـرفـة؛ مـاذا يـريـد أن يـغـسـل؟ - هـو يـريـد أن يـغـسـل الأطـبـاق والمـلابـس 4 إلى أيـن تـذهـب؟؛ أذهـب إلى المـسـجـد؛ مـاذا سـتـفـعـل في المـسـجـد؟ - سـأصـلـّي الفـجـر؛ إلى أيـن تـريـد أن تـذهـب؟ - أريـد أن أذهـب إلى غـرفة النـوم؛ مـاذا سـتـفـعل في غـرفة النـوم؟ - أنـا سـأنـام؛ إلى أيـن تـذهـب؟ - أذهـب إلى المـطـبـخ؛ مـاذا سـتـفـعـل في المـطـبـخ؟ - أنـا سـأغـسـل الأطـبـاق؛ إلى أيـن تـريـد أن تـذهـب؟ - أريـد أن أذهـب إلى غـرفـة الجـلـوس؛ مـاذا تـريـد أن تـفـعـل في غـرفـة الجـلـوس؟ - أنـا أريـد أن أشـاهـد التـلـفيـزيـون 5 إلى أيـن يـذهـب؟ - هـو يـذهـب إلى السـيـنـما؛ مـاذا سـيـفـعـل في السـيـنـما؟ - هـو يـريـد أن يـشـاهـد الفـيـلـْم

9- Заверши цю розмову: 1- ......................................؟ 2- أسـتـيـقـظ قـبـل الفـجـر 1- ....................... عِـنـدَمـا تـسـيـقـظ؟ 2- ....................... إلى الحـمّـام وأغــتـسـل 1- .............. تـذهـب إلى العـمـل؟ 2- أذهـب بـِـالسَّـيـّارة 1- لا تـذهـب بـِــ...................؟ 2- لا، لا .................. بـِـالحـافِـلـة

10- Читай і відповідай: أسْـرة أحـمَـد لا تـنـام يَـوم العُـطـلـة. يـوسُـف يـكـنـس غـرفـة الجـلـوس، وفـاطِـمة تـمـنـس غـرفة النـوم، وأحـمـد يـغـسـل المـلابنس، ولـطـيـفة تـكـوي المـلابـس. الجـدّة تـغـسـل الأطـبـاق والجـدّ يـقرأ القـرآن 1- مـاذا يـفـعـل يـوسـف؟ ......................................................................... 2- مـاذا تـفـعـل فـاطـمـة؟ ......................................................................... 3- مـاذا تـفـعـل لـطـيـفـة؟ ......................................................................... 4- مـاذا يـفـعـل الجـدّ؟ ............................................................................. 5- مـاذا تـفـعـل الجـدّة؟ ........................................................................... 6- مـاذا يـفـعل أحـمـد؟ ............................................................................

<< ДО УРОКУ 3 | ДО ЗМІСТУ | ДО УРОКУ 5 >>

MADRASA (переклад здійснено з сайту Мадраса)

Личные инструменты