Арабська мова/Переклад уроків/Зміст

Материал из LingvoWiki

Версия от 22:37, 27 января 2011; Hodzha (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

MADRASA (переклад здійснено з сайту Мадраса)

Пояснення щодо відображення арабських букв

АРАБСЬКА

Урок 1 Урок 7 Урок 13 Урок 19 Урок 25 Урок 31
Урок 2 Урок 8 Урок 14 Урок 20 Урок 26 Урок 32
Урок 3 Урок 9 Урок 15 Урок 21 Урок 27 Урок 33
Урок 4 Урок 10 Урок 16 Урок 22 Урок 28 Урок 34
Урок 5 Урок 11 Урок 17 Урок 23 Урок 29 Урок 35
Урок 6 Урок 12 Урок 18 Урок 24 Урок 30 Урок 36

Мадраса означає ‘школа’, ‘училище’, ‘місце навчання’. Цей розділ буде присвячений арабській мові, засобові необхідному для розуміння ісламу у всій глибині, яка крім того є одна з найбільш важливих мов сьогодення. Уроки арабської мови, які знайдете в цьому розділі будуть в кириличній графіці і матимуть на меті покращення навиків розмовної арабської - лише нормативної.

Личные инструменты