Арабська мова/Переклад уроків/Урок 1

Материал из LingvoWiki

Перейти к: навигация, поиск

<< ДО ЗМІСТУ | ДО УРОКУ 2 >>

MADRASA (переклад здійснено з сайту Мадраса)

УРОК 1


Содержание

РОЗМОВИ

Розмова 1

Хâлід: ас-салâму ‘алáйкум мир вам! خالد: السلام عليكم
Халîл: ва ‘алáйкуму с-салâм і вам мир! خليل: وعليكم السلام
Хâлід: ісмî хâлiд, мâ смук(a)? ім'я моє Хâлід, яке ім'я твоє? خالد: إسمي خالد، ما ٱسمك؟
Халîл: ісмî халîл ім'я моє Халîл خليل: إسمي خليل
Хâлід: кáйфа хâлук(a)? як стан твій? خالد: كيف حالك؟
Халîл: бі-хáйр(ін), ва л-хáмду ліллâх, ва кáйфа хâлук(a) анта? в добрі, і слава всевишньому, а як стан твій ти? خليل: بخير، والحمد لله، وكيف حالك أنت؟
Хâлід: бі-хáйр(ін), ва л-хáмду ліллâх в добрі, і слава всевишньому خالد: بخير، والحمد لله

Розмова 2

Хавла: ас-салâму ‘алáйкум خولة: السلام عليكم
Хадîджa: ва ‘алáйкуму с-салâм خديجة: وعليكم السلام
Хавла: ісмî Хавла, мâ смук(i)? ім'я моє Хавла, яке ім'я твоє? خولة: إسمي خولة، ما ٱسمك؟
Хадîджa: ісмî Хадîджa ім'я моє хадîджа خديجة: إسمي خديجة
Хавла: кáйфа хâлук(i)? як стан твій? خولة: كيف حالك؟
Хадîджa: бі-хáйр, ва л-хáмду ліллâх, ва кáйфа хâлук(i) анті? в добрі, і слава всевишньому, а як стан твій ти? خديجة: بخير، والحمد لله، وكيف حالك أنت؟
Хавла: бі-хáйр(ін), ва л-хáмду ліллâх в добрі, і слава всевишньому خولة: بخير، والحمد لله

Розмова 3

Мухаммад: ас-салâму ‘алáйкум محمد: السلام عليكم
Шарîф: ва ‘алáйкуму с-салâм شريف: وعليكم السلام
Мухаммад: мін áйна анта? із куди ти? محمد: من أين أنت؟
Шарîф: анâ мін бâкістâн я з Пакистану شريف: أنا من باكستان
Мухаммад: хал анта бâкістâнî? чи ти пакистанський(пакистанець)? محمد: هل أنت باكستاني؟
Шарîф: на‘ам, анâ бâкістâнî, ва мâ джiнсійатук(a) анта? так, я пакистанський, яке походження (народ) твоє ти? شريف: نعم، أنا باكستاني، وما جنسيتك أنت؟
Мухаммад: анâ туркî, анâ мін туркіâ я турецький, я з Турції محمد: أنا تركي، أنا من تركيا
Шарîф: áхлан ва сахлан всього доброго شريف: أهلا وسهلا

Розмова 4

Мáрйам: ас-салâму ‘алáйкум مريم: السلام عليكم
Зáйнаб: ва ‘алáйкуму с-салâм زينب: وعليكم السلام
Мáрйам: мін áйна анті? звідки ти? مريم: من أين أنت؟
Зáйнаб: ана мін міср я з Єгипту زينب: أنا من مصر
Мáрйам: хал анті місрíйа? чи ти єгипетська (єгиптянка)? مريم: هل أنت مصرية؟
Зáйнаб: на‘ам, анâ місрíйа, ва мâ джiнсíйатук(i) анті? так, я єгипетська, яке похождення твоє ти? زينب: نعم، أنا مصرية، وما جنسيتك أنت؟
Мáрйам: анâ сŷрíйа, анâ мін сŷрiâ я сирійська, я з Сирії مريم: أنا سورية، أنا من سوريا
Зáйнаб: áхлан ва сáхлан всього доброго زينب: أهلا وسهلا

Розмова 5

Ахмад: ас-салâму ‘алáйкум أحمد: السلام عليكم
Бадр: ва ‘алáйкуму с-салâм بـدر: وعليكم السلام
Ахмад: хазâ ах-î, хува мудáрріс це брат мій, він вчитель أحمد: هـذا أخـي، هو مدرس
Бадр: áхлан ва сáхлан всього доброго بـدر: أهلا وسهلا
Ахмад (до свого брата): хазâ садîк-î, хува мухáндіс це друг мій, він інженер أحمد: هـذا صديقـي، هـو مهـندس
ал-ах (брат): áхлан ва сáхлан всього доброго الأخ: أهلا وسهلا
Ахмад; ма‘а с-салâма з миром أحمد: مع السلامة
Бадр: ма‘а с-салâма з миром بـدر: مع السلامة

Розмова 6

Надà: ас-салâму ‘алáйкум نـدى: السلام عليكم
Худà: ва ‘алáйкуму с-салâм هـدى: وعليكم السلام
Надà: хáзiхi ухт-î, хійа табîба це сестра моя, вона лікар نـدى: هـذه أختـي، هـي طبيبة
Худà: áхлан ва сáхлан всього доброго هـدى: أهلا وسهلا
Надà (говорячи до своєї сестри): хáзіхi садîка-тî, хійa тâліба це подруга моя, вона студентка نـدى: هـذه صديقتـي، هـي طالبة
ал-ухт (сестра): áхлан ва сáхлан всього доброго الأخت: أهلا وسهلا
Надà: ма‘а с-сaлâма з миром نـدى: مع السلامة
Худà: ма‘а с-сaлâма з миром هـدى: مع السلامة

ОСНОВНІ СЛОВА

← هـذه هـذا هـي هـو أنـت أنـت أنـا хáзіхі, ця,це хазâ, цей,це хійа, вона хува, він анті, ти (ж) анта, ти (м) анâ, я

1- Поглянь:

رشيد – رشيدة Рашîд-Рашîда مَـن أنتَ؟ - أنا رشيد який (хто) ти? - я Рашîд مَـن أنتِ؟ - أنا رشيدة яка (хто) ти? - я Рашîда مَـن هـو؟ - هـو رشيد хто він? - він Рашîд مَـن هـي؟ - هـي رشيدة хто вона? - вона Рашîда مَـن هـذا؟ - هـذا رشيد хто це? - це Рашîд مَـن هـذه؟ - هـذه رشيدة хто це? – це Рашîда Зроби те саме з наступними парами власних імен: 1 كـَريم – كـَريمة 2 حَـكيم – حَـكيمة 3 سَـليم – سَـليمة 4 شَـريف – شَـريفة

2- Поглянь:

مدرّس – مدرّسة мудáрріс (вчитель) - мудáрріса (вчителькa) هـل أنتَ مدرس؟ - نعم، أنا مدرس чи(hal) ти вчитель? – так (na’am), я вчитель هـل أنتِ مدرسة؟ - نعم، أنا مدرسة чи ти вчителька? – так, я вчителька هـل هـو مدرس؟ - نعم، هـو مدرس чи він вчитель? – так, він вчитель هـل هـي مدرسة؟ - نعم، هـي مدرسة чи вона вчителька? – так, вона вчителька هـل هـذا مدرس؟ - نعم، هـذا مدرس чи це вчитель? – так, це вчитель هـل هـذه مدرسة؟ - نعم، هـذه مدرسة чи це вчителька? – так, це вчителька Зроби те саме з наступними словами: 1 طالِب – طالِبة тâліб-тâліба (студент-ка) 2 طـَبيب – طـَبيبة табîб-табîба (лікар-ка) 3 مُهَـندِس – مَهَـندِسة мухáндіс-мухáндіса (інженер)

3- Поглянь:

باكستان – باكستاني- باكستانية Пакистáн-Бâкістâн бâкістâнî пакистанський-бâкістâнíйа пакистанська مِـن أين أنتَ؟ - أنا مِـن باكستان звідки ти? – я з Пакистану هـل أنتَ باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني чи ти пакистанський? – так, я пакистанський مِـن أين أنتِ؟ - أنا مِـن باكستان звідки ти? – я з Пакистану هـل أنتِ باكستانية؟ - نعم، أنا باكستانية чи ти пакистанська? – так, я пакистанська مِـن أين هـو؟ - هـو مِـن باكستان звідки він? – він з Пакистану هـل هـو باكستاني؟ - نعم، هـو باكستاني чи він пакистанський? – так, він пакистанський مِـن أين هـي؟ - هـي من باكستان звідки вона? – вона з Пакистану هـل هي باكستانية؟ - نعم، هـي باكستانية чи вона пакистанська? – так, вона пакистанська مِـن أين هـذا؟ - هـو مِـن باكستان звідки цей? – він з Пакистану مِـن أين هـذه؟ - هـي مِـن باكستان звідки ця? – вона з Пакистану Зроби те саме з наступними словами: 1 تركيا- تركي- تركية Туркйâ-туркí-туркíа 2 مصر- مصري- مصرية Мiср-місрí-місрíа 3 سوريا- سوري- سورية Сŷрйâ-сŷрí-сŷріа

4- Дивись:

أخ – أخـي ах (брат) – ах-î (брат мій) أخت – أختـي ухт (сестра) – ухт-î (сестра моя) صديق – صديقـي садîк (друг) – садîк-î (друг мій) صديقة – صديقـتـي сáдîкa (подруга) – сâдîкa-тî (подруга моя) Перекладай: مَـن هـذا؟ - هـذا أخـي – من هـذه؟ - هـذه أختـي – من هـذا؟ - هـذا صديقـي – مـن هـذه؟ - هـذه صديقـتـي – هـذا أخـي وهـذه أختـي – هـذا صديقـي وهـذه صديقـتـي – هـذا أخـي، هـو مدرس – هـذه أختـي، هـي مدرسة – هـذا صديقـي، هـو طالب – هـذه صديقـتـي، هـي طالبة – هـذا أخي، هـو طبيب – هـذه أختـي، هـي طبيبة – هـذا صديقـي، هـو مهـندس – هـذه صديقـتـي، هـي مهـندسة

5- Дивись:

جنسية джінсíа (національність) جنسيـتـي джінсíа-тî (національність моя) جنسيـتـك джінсíа-тук (національність твоя) إسم ісм (ім'я) إسمـي ісм-î (ім'я моє) إسمـك ісм-ук (ім'я твоє) Врахувавши, що який арабською буде: мâ ( مـا ), переклади арабською наступні вирази: Яке ім'я твоє? Ім'я моє …………; Яка національність твоя? Національність моя ………

6- Вчи:

← ٥ ٤ ٣ ٢ ١ خمسة أربعة ثلاثة إثنان واحد хамса áрба‘а залâза ізнâн вâхід п'ять чотири три два один أنـا عـنـدي واحـد анâ ‘індî вâхід, я, у мене один (у мене один, я маю один) أنـت عـنـدك ٱثـنان анта ‘індака знâн, ти, у тебе два أنـت عـنـدك ثـلاثـة анті ‘індакі залâза, ти, у тебе три هـو عـنـده أربـعـة хува ‘індаху áрба‘а, він, у нього чотири هـي عـنـدهـا خـمـسـة хійа ‘індахâ хамса, вона, у неї п'ять

7- Доповнюй:

السلام ............؛ وعليكم ............ ؛ كيف الـ.........؟ ؛ ......... الحال؟ ؛ بخير، الحمد ....... ؛ .........،............ لله ؛ أهلا و........ ؛ ........ وسهلا ؛ مع ............ ؛ ...... السلامة

8- Читай і перекладай:

1 مَـن أنتَ؟ - أنا محمد؛ مَـن أنتِ؟ - أنا خديجة؛ مَـن هـو؟ - هـو أحمد؛ مـن هـي؟ - هـي مريم؛ مـن هـذا؟ - هـذا شريف؛ من هـذه؟ - هـذه هـدى 2 أنا طالب؛ أنا طالبة؛ أنتَ مُدرّس؛ أنتِ مُدرّسة؛ هـو طبيب؛ هـي طبيبة؛ أنا مصري؛ أنا مصرية؛ أنتَ تركي؛ أنتِ تركية؛ هـو سوري؛ هـي سورية 3 مِـن أينَ انتَ؟ - أنا مِـن باكستان؛ مِـن أين أنتِ؟ - أنا من تركيا؛ من أين هـو؟ - هـو من مصر؛ من أين هـي؟ - هـي من سوريا 4 هـل أنتَ باكستاني؟ - نعم، أنا باكستاني؛ هـل أنتِ باكستانية؟ - نعم، أنا باكستانية؛ هـل هـو تركي؟ - نعم، هـو تركي؛ هـل هـي تركية؟ - نعم، هـي تركية؛ هـل أنتَ مصري؟ - نعم، أنا مصري؛ هـل أنتِ مصرية؟ - نعم، أنا مصرية؛ هـل هـو سوري؟ - نعم، هـو سوري؛ هـل هـي سورية؟ - نعم، هـي سورية 5 هـذا أخـي؛ هـذه أختـي؛ هـذا صديقـي؛ هـذه صديقـتـي؛ مـا ٱسمُـكَ؟ - إسمـي محمد؛ مـا ٱسمُـكِ؟ - إسمـي خديجة؛ مـا ٱسمـكَ؟ - إسمي أحمد؛ مـا ٱسمـكِ؟ - إسمـي هـدى

9- Дивись:

السلام عليكم وعليكم السلام أنا ٱسمـي خالد، ما ٱسمُـك؟ إسمـي خليل أهلا وسهلا Повтори розмову замінюючи власні імена наступними: 1 محـمد – أحمد 2 خديجة – هُـدى 3 شريف – كريم 4 مَـريَـم - سليمة

10- Дивись:

السلام عليكم وعليكم السلام مِـن أيـنَ أنتَ؟ أنا مـن باكستان أنت باكستاني؟ نعم، انا باكستاني أهلا وسهلا Повтори розмову замінюючи назву країни наступними: 1 تركيا 2 مصر 3 سوريا Повернись і зроби попередню вправу з усіма її варіантами, замінивши أنتَ на أنتِ

11- Перекладай:

السلام عليكم، أنا محمد، أنا طالب، أنا من باكستان، أنا باكستاني؛ السلام عليكم، أنا خديجة، أنا مُدرّسة، أنا من مصر، أنا مصرية؛ السلام عليكم، أنا أحمد، أنا طبيب، أنا من سوريا، أنا سوري؛ السلام عليكم، أنا هُـدى، أنا مُهَـندِسة، أنا من تركيا، أنا تركية Згідно попередніх даних, доповни наступні вирази: هـذا محمد، هـو .............، هـو مِـن ...................، هـو .................. هـذه خديجة، هـي ............، هـي مـن .................، هـي .................. ....... أحمد، هـو ................، هـو من ..................، هـو .................. ....... هـدى، هـي ................، هـي من ..................، هـي ...............

12- Відповідай:

السلام عليكم ............................. مـا ٱسمُـك؟ ................................ كيف حالـك؟ ..................................... مِـن أينَ أنت؟ ............................. مـا جنسيَّـتـُك؟ ............................ هـل أنتَ عَـرَبي؟ | هـل أنتِ عـَرَبية؟ .............................. هـل أنت مـن سوريا؟ .......................... مـع السـلامـة ..............................


<< ДО ЗМІСТУ | ДО УРОКУ 2 >>

MADRASA (переклад здійснено з сайту Мадраса)

Личные инструменты